Twój Koszyk
Produktów w koszyku: 0 szt.
Wartość zakupów: 0.00 zł
Strona główna   |   Nowy klient   |   Zaloguj się   |   Twoje konto   |   Twój koszyk   |   Nowości   |   Promocje
Kategorie

Kontakt
  Odzież dla dzieci, ubranka dziecięce, Disney, Puttmann. Dziecięcy Raj.
  515 755 051
  15.00-24.00
Regulamin

 

 

Sklep internetowy „Dziecięcy Raj”

działający pod adresem www.dzieciecyraj.pl,

prowadzony jest przez firmę Czarnakawa.pl

z siedzibą przy ul. Pańskiej 2, 05-110 Jabłonna k/ Warszawy,

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jabłonna

pod numerem 3877,

NIP 566-132-77-75,

REGON 142256695.


Słowniczek:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.dzieciecyraj.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu,
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy,
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu,
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne, lub na poczcie,
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Platnosci.pl lub innych systemów płatności on- line,
Punkt Odbioru – siedziba firmy zlokalizowana w Jabłonnie, ul. Pańska 2, w której można odebrać zamówienie zrealizowane w Sklepie,

I Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.dzieciecyraj.pl
 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową dzieciecyraj.pl
 • Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 • W zamówieniu Klient dokonuje:
   - wyboru zamawianych towarów,
   - oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
   - wyboru sposobu płatności.
 • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niekompletnie wypełnionych formularzy zamówienia. 
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 
 • W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale V Formy płatności i nadpłaty. 
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
 • Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon będący dla klienta dowodem zakupu oraz jednocześnie podstawą do ewentualnej reklamacji. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. W tym celu należy o tym poinformować na etapie składania zamówienia i podać dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Czarnakawa.pl do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

II Zmiany w zamówieniach

 • Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 • Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem e-mailem pod adresem dzieciecyraj.pl@o2.pl lub  telefonicznie pod numerem 0-515755051. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. 
 • Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

III Ceny towarów

 • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 • Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Informacje w sekcji Koszty wysłki.

IV Czas realizacji zamówienia

 • Jeżeli nie wskazano inaczej na stronie internetowej produktu, przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 • Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. 
 • Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski: Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:przesyłka priorytetowa 2 dni robocze, przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych.
 • Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych,
 • Odbiór osobisty – zgodnie z ustaleniami z Klientem w Punkcie Odbioru.
 • Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej: Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych.
 • Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V Formy płatności i nadpłaty

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

Przelew elektroniczny bankowy - przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Przy wybraniu płatności przelewem należność powinna wpłynąć na konto w ciągu 7 dni, po upływie tego czasu zamówienie jest anulowane.


* Płatność przy odbiorze gotówką - podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

Płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta (tylko dla Klienta zarejestrowanego i po ustaleniu telefonicznym/e-mailowym),

W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.


Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze poprzednio wysłanego zamówienia płatnego przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę lub nie odbierze w Punkcie Odbioru. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy.

NADPŁATY
W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:


*jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) zł Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw. login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.


*jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.
*jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z Obsługą Sklepu. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

VI Reklamacje

 • Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
   - wad fabrycznych,
   - uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
   - niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 • W takim przypadku Klient powinien odesłać towar listem poleconym ekonomicznym pod adresem sklepu:
  czarnakawa.pl   Dziecięcy Raj
  ul. Pańska 2
  05-110 Jabłonna
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę zakupu oraz wypełniony Formularz Reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 
 • Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. 
 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

VII Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.
 • Zwracany towar należy odsyłać wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą zakupu oraz wypełnionym Formularzem Zwrotu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Jeżeli zakup towaru został dokonany w promocji, w której dzięki zakupowi zwracanego towaru klient otrzymał promocyjny upust na inne towary lub usługi (np.: niższe koszty wysyłki ze względu na wartość zamówienia) a dokonanie zwrotu spowoduje utratę prawa do promocyjnego rabatu, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o udzielony w ramach promocji a nienależny rabat na inne produkty i/lub usługi zamówione w tym samym zamówieniu. 
 • Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale V "Formy płatności i nadpłaty”.

VIII Dane osobowe

 • Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Dziecięcy Raj oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Ochrona danych osobowych.

IX Postanowienia końcowe

 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Dziecięcy Raj. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
 • Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
 • W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy". 
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.01.2012. 
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 
 • W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: dzieciecyraj.pl@gmail.com

 

 

Życzymy udanych zakupów!!!

 

 

 


Kontynuuj Zakupy
Producenci
Informacje
-   O nas-   Regulamin-   Polityka prywatności-   Wysyłka i zwroty-   Informacje dodatkowe-   Kontakt

  czwartek, 08 grudzień 2022
  Osób na stronie: 3
Nowy klient   |   Zaloguj się   |   Twoje konto   |   Twój koszyk   |   Nowości   |   Promocje   |   Cennik
Copyright © 2022 www.dzieciecyraj.pl
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Projekt graficzny Dziecięcy Raj © 2010
Powered by osCommerce
Wszelkie prawa zastrzeżone.